Xi măng gắn phục hình 3M RelyX U200 - Tuýp 11gr

  ( 0 Đánh giá )
  2,291,000 đ - 2,291,000 đ

  Xi măng gắn zirconia TheraCem - Ống 8gr

  ( 0 Đánh giá )
  1,950,000   1,565,000 đ

  Xi măng gắn răng MAXCEM ELITE CHROMA KERR

  ( 0 Đánh giá )
  1,490,000 đ - 1,650,000 đ

  Xi măng gắn răng MAXCEM ELITE - Hộp 2 tuýp 5gr

  ( 0 Đánh giá )
  1,490,000 đ - 1,490,000 đ

  Bond sứ Monobond N - Lọ 5gr

  ( 0 Đánh giá )
  1,850,000   1,650,000 đ