Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ

  ( 0 Đánh giá )
  Mũi khoan MANI TF xanh lá là một sản phẩm chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa, được thiết kế để thực hiện các quá trình khoan và chuẩn bị bề mặt răng ...
  Id Ảnh Phân loại Đơn vị Giá ( vnđ )
  106-473 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-11 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-474 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-11C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-475 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-11SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 150,000
  106-476 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-12 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-477 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-12C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-478 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-12EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 150,000
  106-480 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-12F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 150,000
  106-479 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-12SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 150,000
  106-481 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S12 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-482 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-13 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-483 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-13C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-484 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-13SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 150,000
  106-485 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-14 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-486 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-14C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-487 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-15 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-488 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-20 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-489 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-20C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-490 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S20 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-491 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S20C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-492 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-21 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-493 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-21C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-494 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-21EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 150,000
  106-495 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-21F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000
  106-496 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S21 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-497 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S21C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-498 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-22 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-499 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S22 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-500 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-22C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-501 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-22SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 150,000
  106-502 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-23C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-503 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-23 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-504 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S23 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-505 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-31C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-506 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-31 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-507 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-31SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 150,000
  106-508 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S31 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-509 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-SS31 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-510 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-33 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-511 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-41 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-512 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-41C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-513 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-S41 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-514 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-42 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-515 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-42C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000
  106-516 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-43 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  106-517 Mũi khoan Mani TF -Trụ thuôn đầu bằng -Taper Flat End (TF) - Vỉ TF-43C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 150,000

  MŨI KHOAN MANI TF -TRỤ THUÔN ĐẦU BẰNG -TAPER FLAT END (TF)

  ✅ Xuất xứ: Mani (Nhật Bản)
  ✅ Sản phẩm: HÀNG CHÍNH HÃNG
  ✅ Giao Hàng: TOÀN QUỐC
  ✅ Quy cách: Vỉ

   

  Mũi khoan nha khoa Mani có tính cắt tốt và độ bền cao, được nhiều bác sĩ trên khắp thế giới tin dùng.

  Mũi khoan với các kích thước chiều dài, đường kính và độ mịn của phần kim cương khác nhau, phù hợp cho các yêu cầu lâm sàng trong nha khoa.

  THÔNG SỐ/THÀNH PHẦN

  Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan.

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  Các Mũi khoan sau khi sử dụng nên được ngâm ngay vào dung dịch khử trùng đúng theo khoảng thời gian được khuyến cáo. Nếu trên mũi khoan có dính tạp chất quan sát được thì mũi khoan nên được cọ rửa nhẹ trước khi ngâm.

  Sau khi ngâm, mũi khoan nên được rửa sạch bằng nước sạch trong thời gian tối thiểu là 01 phút.

  Rửa lại qua máy rửa siêu âm, hệ thống siêu âm giúp làm bong các cặn bẩn bám trên mũi khoan. Sau đó làm khô trước khi đóng gói.

  Đóng gói mũi khoan vào các túi hấp chịu nhiệt.

  Tiệt trùng khô (hấp khô) ở mức nhiệt độ 160°C (320°F) trong 30 phút. Nếu tiệt trùng hơi nước (hấp ướt), mức nhiệt độ áp dụng 121°C (250°F) trong chu kỳ 20 phút ở áp suất 15PSI. Tuy nhiên hấp ướt sẽ làm tăng nguy cơ ăn mòn vật liệu hơn.

  Sau khi được hấp, bảo quản giữ nguyên mũi khoan trong túi hấp, đảm bảo nơi bảo quản khô ráo và sạch sẽ.

  Đánh giá khách hàng

   

  Sản phẩm tương tự