Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ

  ( 0 Đánh giá )
  Mũi khoan MANI FO xanh lá là một sản phẩm chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa, được thiết kế để thực hiện các quá trình khoan và chuẩn bị bề mặt răng ...
  Id Ảnh Phân loại Đơn vị Giá ( vnđ )
  102-327 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-11 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 150,000
  102-328 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-11C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-329 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-12 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-330 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-12 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-331 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-14 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-332 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-20EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-333 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-21 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-334 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-21C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-335 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-21EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-336 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-21F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-337 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-21SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 160,000
  102-338 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-S21 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-339 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-S21C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-340 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-SS21F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-341 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-22 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-342 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-22C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-343 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-22EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-344 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-22F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-345 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-22SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 160,000
  102-346 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-23 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-347 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-23EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-348 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-23F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-349 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-24 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-350 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-24F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-351 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-25 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-352 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-25C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-353 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-25EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-354 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-27 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-355 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-27C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-356 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-27SC Rất thô (đen) Vỉ 120,000 160,000
  102-357 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-30EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-358 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-30F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-359 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-31 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-360 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-32 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-361 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-32C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-362 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-32EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-363 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-33 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-364 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-33EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-365 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-33F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-366 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-40EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-367 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-41EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-368 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-42EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-369 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-54C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-370 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-S54 Trung bình (xanh dương) Vỉ 120,000 160,000
  102-371 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-100C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-372 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-100F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-373 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-101C Thô (xanh lá) Vỉ 120,000 160,000
  102-374 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-501EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-375 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-501F Mịn (đỏ) Vỉ 120,000 160,000
  102-376 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-601EF Rất mịn (vàng) Vỉ 120,000 160,000
  102-377 Mũi khoan Mani FO - Búp lửa - Flame Ogival (FO) - Vỉ FO-601F Mịn (đỏ) Vỉ 150,000 160,000

  MŨI KHOAN MANI FO - BÚP LỬA - FLAME OGIVAL (FO)

  ✅ Xuất xứ: Mani (Nhật Bản)
  ✅ Sản phẩm: HÀNG CHÍNH HÃNG
  ✅ Giao Hàng: TOÀN QUỐC
  ✅ Quy cách: Vỉ

   

  Mũi khoan nha khoa Mani có tính cắt tốt và độ bền cao, được nhiều bác sĩ trên khắp thế giới tin dùng.

  Mũi khoan với các kích thước chiều dài, đường kính và độ mịn của phần kim cương khác nhau, phù hợp cho các yêu cầu lâm sàng trong nha khoa.

   

  THÔNG SỐ/THÀNH PHẦN

  Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan.

   

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  Các Mũi khoan sau khi sử dụng nên được ngâm ngay vào dung dịch khử trùng đúng theo khoảng thời gian được khuyến cáo. Nếu trên mũi khoan có dính tạp chất quan sát được thì mũi khoan nên được cọ rửa nhẹ trước khi ngâm.

  Sau khi ngâm, mũi khoan nên được rửa sạch bằng nước sạch trong thời gian tối thiểu là 01 phút.

  Rửa lại qua máy rửa siêu âm, hệ thống siêu âm giúp làm bong các cặn bẩn bám trên mũi khoan. Sau đó làm khô trước khi đóng gói.

  Đóng gói mũi khoan vào các túi hấp chịu nhiệt.

  Tiệt trùng khô (hấp khô) ở mức nhiệt độ 160°C (320°F) trong 30 phút. Nếu tiệt trùng hơi nước (hấp ướt), mức nhiệt độ áp dụng 121°C (250°F) trong chu kỳ 20 phút ở áp suất 15PSI. Tuy nhiên hấp ướt sẽ làm tăng nguy cơ ăn mòn vật liệu hơn.

  Sau khi được hấp, bảo quản giữ nguyên mũi khoan trong túi hấp, đảm bảo nơi bảo quản khô ráo và sạch sẽ.

  Đánh giá khách hàng

   

  Sản phẩm tương tự