Xi măng gắn phục hình 3M RelyX Ultimate Clicker

  ( 0 Đánh giá )
  RelyX™ Ultimate Clicker, được sản xuất bởi 3M ESPE là xi măng nhựa tự dán lưỡng trùng hợp trộn bằng tay. Sản phẩm được sử dụng để gắn dính các phục hình toàn sứ, composite hoặc kim loại, chốt và ốc. RelyX Ultimate Clicker được kết hợp với keo dán Single Bond Universal. Sản phẩm có nhiều màu kèm theo.
  • Mã sản phẩm: 90
  • Thương hiệu: 3M
  • Xuất xứ: Mỹ

  Xi măng gắn phục hình 3M RelyXTM Ultimate Clicker

  RelyXTM Ultimate Clicker, được sản xuất bởi 3M ESPE là xi măng nhựa tự dán lưỡng trùng hợp trộn bằng tay. Sản phẩm được sử dụng để gắn dính các phục hình toàn sứ, composite hoặc kim loại, chốt và ốc. Xi măng gắn phục hình RelyXTM Ultimate Clicker được kết hợp với keo dán Single Bond Universal. Sản phẩm có nhiều màu kèm theo.

  Keo dán có thể được áp dụng quá trình Total Etch hoặc Self Etch. Việc xoi mòn mô răng với Scotchbond Universal Etchant gia tăng độ bền dán của keo dán nhiều hơn.

  Xi măng gắn phục hình RelyXTM Ultimate Clicker có chứa acrylate hai chức năng. Tỷ lệ hạt độn vô cơ khoảng 43% thể tích, kích cỡ hạt vào khoảng 13μm (D 90%). Tỷ lệ trộn, theo thể tích, là 1 phần nền : 1 phần xúc tác.

  Xi măng gắn phục hình 3M RelyX Ultimate Clicker

  Chỉ định

  Scotchbond Universal Etchant:

  - Xoi mòn men và ngà sử dụng kỹ thuật xoi mòn axit RelyX Ultimate Clicker kết hợp với Single Bond Universal được chỉ định:

  - Gắn vĩnh viễn cầu, mão răng, inlay, onlay toàn sứ, composite hoặc kim loại; cầu Maryland 2-3 đơn vị và cầu inlay/onlay 3 đơn vị

  - Gẵn vĩnh viễn chốt hoặc ốc

  - Gắn vĩnh viễn phục hình veneer toàn sứ hoặc composite.

  - Gẵn vĩnh viễn phục hình toàn sứ, composite hoặc kim loại lên trụ phục hình implant.

  Các chỉ định như cầu Maryland và cầu inlay/onlay cần độ bền dán rất cao. Đối với bất cứ nhà sản xuất vật liệu xi măng gắn nào thì những chỉ định này cũng có nguy cơbong dán rất cao. Đối với các phục hình Resin Nano Ceramic (Lava Ultimate Clicker) điều quan trọng là tối ưu hóa độ bền dán. Chi tiết về quy trình dán, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng vật liệu.

  Chống chỉ định

  Cầu răng dán Maryland và Inlay/Onlay chống chỉ định trên những bệnh nhân bị nghiến răng hoặc viêm nha chu.

  Đánh giá khách hàng

   

  Sản phẩm tương tự