Bảng giá vật liệu nha khoa tháng 05-2024

  STT Tên hàng Quy cách ĐVT  Giá
    DỤNG CỤ CƠ BẢN      
  1 Cây trám chống dính   Cái        150,000  
  2 Cây nhồi   Cái          25,000  
  3 Cây nạo ổ răng   Cái          25,000  
  4 Cây nạo ngà   Cái          25,000  
  5 Nạo nang răng cưa   Chiếc        190,000  
  6 Cây đặt chỉ co nướu   Cái        140,000  
  7 Cây đánh chất hàn(nhựa)   Chiếc            5,000  
  8 Cây bơm xương   Cái        350,000  
  10 Cây bóc tách lợi cán vàng   Cái          70,000  
  11 Bát cao su + thìa lấy dấu   Bộ          35,000  
  13 Bát inox   Chiếc          35,000  
  14 Bay inox đánh chất hàn nhỏ   Cái          20,000  
  15 Bay inox đánh chất hàn to   Cái          25,000  
  16 Bay đánh chất lấy dấu(nhựa)   Cái          15,000  
  17 Bay đánh chất lấy dấu (cán gỗ)   Cái          35,000  
  18 Que hàn   Hộp          25,000  
  19 Trám TM 7 cây   Bộ        750,000  
  20 Trám TM 6 cây   Bộ        650,000  
  21 Bộ khám 3 cây nhám (Parkistan)   Bộ          50,000  
  22 Bộ khám 3 cây nhám (TQ)   Bộ          40,000  
  23 Bộ khám 3 cây (trơn)   Bộ          60,000  
  24 Mặt gương ( 12 cái )   Hộp          70,000  
  25 Mặt gương   Chiếc          10,000  
  26 Cán gương   Cái          20,000  
  27 Cán gương trơn   Cái          25,000  
  28 Thám trâm trơn   Cái          25,000  
  29 Thám trâm nhám   Cái          20,000  
  30 Banh gắp nhám   Cái          20,000  
  31 Banh gắp trơn   Cái          25,000  
  32 Khay vuông   Cái          45,000  
  33 Khay quả đậu   Cái                  -    
  34 Gương soi   Cái          60,000  
  35 Gương phóng đại   Chiếc          70,000  
  36 Banh gắp dụng cụ   Cái          60,000  
  37 Đèn cồn   Cái          25,000  
  38 Ống cắm banh   Cái          50,000  
  39 Banh chữ C cứng   Cái          20,000  
  40 Banh C dẻo   Cái          25,000  
  41 Banh 3C   Cái          80,000  
  42 Cây móc má   Cái          30,000  
  43 Banh 2 chiều ( thẩm mỹ )   Cái          70,000  
  44 Banh vén môi   Cái          50,000  
  45 Banh vén lợi   Chiếc        180,000  
  46 Banh thẳng 2 chiều trắng   Cái          35,000  
  47 Banh thẳng 2 chiều đen   Cái          35,000  
  48 Banh thẳng 1 chiều   Cái          35,000  
  49 Banh sắt ( bắt buộc ) NL   Cái        200,000  
  50 Banh Parapop   Cặp          70,000  
  51 Banh miệng hút nước bọt   Cái        450,000  
  52 Banh miệng có cán 1 đầu ( Thẳng )   Cái          35,000  
  53 Banh miệng có cán 1 đầu ( R6,7)   Cái          35,000  
  54 Banh miệng có cán 1 đầu ( Cong )   Cái          35,000  
  55 Banh cao su tròn KHÔNG chặn lưỡi Viavadent(opagate)   Chiếc          50,000  
  56        
  57 Banh cao su tròn có chặn lưỡi(TQ)   Chiếc          35,000  
  58 Banh sắt bắt buộc TE   Chiếc        190,000  
  59 Kính đánh chất hàn   Cái          25,000  
  60 Giấy đánh Fuji to   Tệp          15,000  
  61 Giấy đánh Fuji NHỎ   Tệp          10,000  
  62 Cục cắn thường trắng   Cái          20,000  
  63 Cục cắn thường màu   Cái          18,000  
  64 Cục cắn gạt lưỡi S, M, L   Bộ        100,000  
  65 Cục cắn chặn má   Bộ          80,000  
  66 Hộp đựng bông tròn TB   Cái          40,000  
  67 Hộp đựng bông tròn ( to )   Hộp          50,000  
  68 Hộp đựng bông tròn ( nhỏ )   Hộp          30,000  
  69 Hôp inox chữ nhật to (hộp đựng kìm)   Cái        180,000  
  70 Hộp inox chữ nhật TB(hộp đựng kìm)   Cái          65,000  
  71 Hộp inox chữ nhật nhỏ (hộp đựng kìm)   Cái          40,000  
  72 Hộp sản đựng kìm 24x16x5   Hộp        110,000  
  73 Hộp hấp MK (Vuông)   Cái          60,000  
  74 Hộp hấp bông to   Cái        150,000  
  75 Hộp hấp file pakistan   Cái        130,000  
  76 Hộp hấp file to   Chiếc        380,000  
  77 Hộp hấp file nhỏ màu sắc   Chiếc        120,000  
  78 Bộ lấy cao răng bằng tay 3 cây   Cái          55,000  
  79 Thước đo nha chu rẻ   Cái          25,000  
  80 Chầy cối   Cái          50,000  
  81 Súng bắn nhộng   Cái        150,000  
  85 Bộ giật chụp tay   Cái        120,000  
  86 Bộ nạo nha chu   Bộ        750,000  
  87 Cốc thủy tinh   Cái          15,000  
  88 Cốc mềm   Dây          30,000  
  89 Cốc cứng   Dây          25,000  
  90 Giấy nhám   Chiếc          15,000  
  91 Giấy cắn ĐỨC   Hộp        135,000  
  92 Giấy cắn GC   Hộp        290,000  
           
    COMPOSIT HÀN RĂNG      
  1 Composite Denfil   Tuýp        175,000  
  2 Com nanopaq   Tuýp        120,000  
  3 Nexcom lỏng   Tuýp        105,000  
  4 Com lỏng ULTRA   Tuýp          73,000  
           
    BỌC CAMERA,SENSOR      
  1 Film Yes! Star (kèm nước)   Bộ        540,000  
  2 Film nước trung   Hộp        540,000  
  5 Bọc camera   hộp        150,000  
  6 Kẹp film   Bộ        400,000  
  7 Bọc sensor   Hộp        100,000  
  8 Kẹp sensor   Bộ        300,000  
  9 Camera wifi cầm tay   Bộ        850,000  
  10 Camera DA100   Bộ     4,500,000  
  11 Camera DA200   Bộ     5,500,000  
           
    THUỐC TÊ      
  1 Tê xịt   Hộp        390,000  
  2 Tê xanh dương   Hộp                  -    
  3 Tê xanh dương   Vỉ                  -    
  4 Tê xanh 3%   Hộp                  -    
  5 Tê xanh lá 3%   Vỉ  
  6 Tê Pháp đỏ   Hộp        890,000  
  7 Tê Pháp đỏ   Vỉ        890,000  
  8 Tê Hàn   Hộp        890,000  
  9 Tê Hàn   Vỉ  
  10 Tê bôi   Hộp          90,000  
           
    KIM TIÊM      
  1 kim pháp 10mm (TE)   Hộp        245,000  
  2 Kim tiêm Pháp 21mm(NL)   Hộp        245,000  
  3 Kim tiêm TERUMO   Hộp                  -    
  4 Kim SIRO 30G trẻ em   hộp        145,000  
  5 Kim SIRO 27G người lớn   hộp        145,000  
           
    ETCHING      
  1 Etching    tuýp          60,000  
  2 Etching ĐỨC   Tuýp          60,000  
  3 Etchant DENFIL   Tuýp          90,000  
  4 Etching sứ   Tuýp        420,000  
           
    BOND      
  1 Keo bond viva   Lọ        400,000  
  2 Keo bond 3M 1 bước   Lọ        990,000  
  3 Keo bond 3M (transbond)   Lọ                  -    
  4 Keo bond 2 bước 3M   Hộp        785,000  
           
    ỐNG HÚT      
  1 Ống hút phẫu thuật mài cùi   Gói          80,000  
  2 Ống hút phẫu thuật inox   Cái        130,000  
  3 Ống hút phẫu thuật 25 cái   Gói          70,000  
  4 Ống Hút Nước Bọt Ý   Túi          70,000  
  5 Ống hút nước bọt ( trắng )   Gói          50,000  
           
    THẠCH CAO      
  1 Thạch cao thường    Bao        750,000  
  2 Thạch cao siêu cứng Snow Rock   Gói          37,000  
  3 Thạch cao siêu cứng hi-stone   Gói                  -    
  4 Thạch cao siêu cứng GC   Gói                  -    
  5 Thạch cao Planet   Gói          37,000  
           
    SILICON, CHẤT LẤY DẤU, THÌA LẤY DẤU      
  1 Súng silicon 1:10   Cái        450,000  
  2 Súng silicon 1:1   Cái        250,000  
  3 Đế silicon xanh dương   Cặp          60,000  
  4 Đế silicon trắng, xanh lá   Bộ        450,000  
  5 Đế silicon lấy mẫu lý tưởng   Bộ        550,000  
  6 Đế silicon   Bộ        200,000  
  7 Đầu trộn silicon vàng   Chiếc            3,000  
  8 Đầu trộn silicon vàng   Gói          97,000  
  9 Đầu bơm silicon   Chiếc            1,000  
  10 Đầu bơm silicon   Gói        100,000  
  11 Đầu trộn răng tạm xanh 1;1   Gói        150,000  
  12 Đầu trộn răng tạm 1:10   Gói          20,000  
  13 Đầu trộn răng tạm TRANTEMP 1:1   Cái            5,000  
  14 Silicon vành khít đặc, lỏng BE   Tuýp        180,000  
  15 Silicon lỏng súng HD   Hộp        290,000  
  16 Silicon lỏng trộn tay HD   Bộ        630,000  
  17 Silicon đặc HD   Hộp        910,000  
  18 Silicon đặc HQ   Hộp                  -    
  19 Silicon lỏng súng HQ   Tuýp        165,000  
  20 Silicon đặc SILAGUM   Bộ        950,000  
  21 Silicon lỏng súng SILAGUM   Ống        300,000  
  22 Silicon 3M lỏng   Tuýp                  -    
  23 Silicon 3M đặc   Hộp                  -    
  24 Lấy dấu hygedent   Gói          95,000  
  25 lấy dấu algeniux   Gói        115,000  
  26 Lấy dấu Alginmax   Gói        100,000  
  27 Lấy dấu Tulip   Chiếc                  -    
  28 Lấy dấu Tropical   Gói        175,000  
  29 Lấy dấu Neo   Gói        220,000  
  30 Lấy dấu GC   Gói                  -    
  31 Lấy dấu Cavex   Gói        165,000  
  32 Thìa lấy dấu nhựa( xanh dương,xanh lá)   cặp          20,000  
  33 Thìa lấy dấu nhựa (xanh lá,xanh dương)   Bộ        100,000  
  34 Thìa lấy dấu bán hàm 2 bên( nhựa)   cặp          20,000  
  37 Thìa lấy dấu nhựa thép   Bộ          80,000  
  38 Thìa lấy dấu nhựa thép   Cặp          17,000  
  39 Thìa lấy dấu lỗ Ovan   Cặp          74,000  
  40 Thìa lấy dấu inox oval   Bộ        220,000  
  41 Thìa lấy dấu inox   Cặp          70,000  
  42 Thìa lấy dấu inox (lỗ)   bộ        200,000  
  43 Thìa lấy dấu tương quan   Bộ        350,000  
  44 Thìa lấy dấu IP   Cặp          30,000  
  45 Thìa lấy dấu IP   Bộ          80,000  
  46 Thìa lấy dấu inox (trơn)   bộ        200,000  
  47 Thìa lấy dấu tháo lắp(18 cây)   Bộ        400,000  
  48 Thìa lấy dấu tháo lắp(17 cây)   Bộ        250,000  
           
    BƠM      
  1 Bơm tiêm    Cái        140,000  
  2 Bơm tiêm Osung   Cái        350,000  
  3 Bơm TIÊM nhựa 5ml   Hộp          80,000  
  4 Bơm tiêm hút ngược (soắn)   Cái        450,000  
  5 Bơm tiêm hút ngược (mũi tam giác_   Cái        180,000  
  6 Bơm tiêm 3ml   Hộp          75,000  
  7 Bơm nhựa cong   Cái          10,000  
  8 Bơm MTA   Cái        500,000  
           
    TĂM, CHỈ CÁC LOẠI      
  1 Chỉ vicryl 4.0   Hộp     1,020,000  
  2 Chỉ Vicryl 4.0   Sợi          85,000  
  3 Chỉ Vicryl 3.0   hộp        960,000  
  4 Chỉ Vicryl 3.0   sợi          80,000  
  5 Chỉ Vicryl 5.0   hộp     1,380,000  
  6 Chỉ Vicryl 5.0   sợi        115,000  
  7 Chỉ silk 4.0, 3.0, 5.0   sợi          21,000  
  8 Chỉ Nilon 3.0, 4.0, 5.0   sợi          19,000  
  9 Chỉ Catgut 3.0, 4.0, 5.0   Hộp        115,000  
  10 Chỉ nilon Mani   Chiếc        470,000  
  11 Chỉ nha khoa TQ   Cuộn          25,000  
  12 Chỉ co nướu ultrapak 000, 00, 0   Lọ        350,000  
  13 Chỉ co nướu sure endo 000, 00, 0   Lọ        195,000  
  14 Chỉ co nướu rẻ 0, 00, 000   Lọ          60,000  
  15 Chỉ co nướu chính hãng 0, 00, 000   Lọ          80,000  
  16 Tăm nha khoa Nhật 80 cái   Gói          15,000  
  17 Tăm quét Fluor   Hộp          50,000  
  18 Tăm bond TQ   Lọ          25,000  
  19 Tăm bond tpc   lọ          42,000  
  20 Tăm veneer   Hộp        150,000  
           
    TÚI ,CUỘN HẤP DỤNG CỤ      
  1 Khay hấp dụng cụ nhựa   Cái        150,000  
  2 Khay hấp dụng cụ inox   Cái        370,000  
  3 Túi hấp dụng cụ 90x260   Hộp        150,000  
  4 Túi hấp dụng cụ 135X280   Hộp        200,000  
  5 Túi hấp dụng cụ 190x260   Hộp        350,000  
  6 Túi hấp dụng cụ 305X430   Hộp        650,000  
  7 Cuộn hấp 50X200   Cuộn        220,000  
  8 Cuộn hấp 7.5x200   Cuộn        290,000  
  9 Cuộn hấp 5.5x200   Cuộn        270,000  
  10 Cuộn hấp 35x200   Cuộn     1,400,000  
  11 Cuộn hấp 30x200   Cuộn     1,050,000  
  12 Cuộn hấp 25x200   Cuộn        890,000  
  13 Cuộn hấp 20x200   Cuộn        720,000  
  14 Cuộn hấp 15x200   Cuộn        550,000  
  15 Cuộn hấp 10x200   Cuộn        400,000  
           
    CHẤT HÀN, CHẤT GẮN      
  1 Ceviton   Hộp          90,000  
  2 Cement Riva   Hộp        740,000  
  3 Chất gắn mão THERA CEM   Tuýp     1,350,000  
  4 CX to   Hộp                  -    
  5 Fuji plus bộ rời   bộ     1,690,000  
  6 Fuji plus nước   Hộp                  -    
  7 Fuji plus bộ liền   Bộ     1,750,000  
  8 Fuji plus bột   Hộp                  -    
  9 Fuji 9 nhỏ   Hộp                  -    
  10 Fuji 7 trắng   Hộp     1,150,000  
  11 Fuji 7 hồng   Hộp     1,150,000  
  12 Fuji 2 to   Chiếc     1,250,000  
  13 Fuji 2 chiếu đèn   Hộp        490,000  
  14 Fuji 1 to   Hộp     1,350,000  
  15 Fuji 1 nhỏ   Hộp        540,000  
  16 Gắn tạm cavex   Hộp        370,000  
  17 Gắn tạm 3M   Hộp        580,000  
  18 Rely X Temp   Hộp        600,000  
  19 Rely X Luting 2   Hộp     1,050,000  
  20 Trám bít 3M( sealent)   Cái        480,000  
  21 U200   Hộp     1,750,000  
  22 Fuji 9 to   Hộp     1,150,000  
  23 Fuji 2 nhỏ   Hộp        620,000  
  24 Amalgam cao   Chiếc        750,000  
  26 Thủy ngân   Lọ        165,000  
  27 Ketac Cem đỏ   Hộp        850,000  
  28 Amalgam Thấp   Chiếc        670,000  
  29 Adhesor   Hộp        300,000  
  30 Bộ gắn veneer vivadent   bộ     7,800,000  
  31 AH26   Hộp        750,000  
  32 AH - L (A2)   Hộp        580,000  
  33 Vá sứ   Bộ     1,350,000  
           
    CHỐT      
  1 Chốt thép vàng thường   Hộp        350,000  
  2 Chốt thép vàng Rogin   Hộp        350,000  
  3 Chốt thép trắng Rogin   Hộp        340,000  
  4 Chốt thép thường   Hộp        330,000  
  5 Chốt sợi   Hộp        100,000  
           
    LÀM RĂNG TẠM      
  1 Làm răng tạm Trantemp   Hộp        850,000  
  2 Làm răng tạm tempofit   Hộp                  -    
  3 Làm răng tạm Luxatemp   Hộp     2,150,000  
  4 Làm răng tạm Hantemp   Hộp        860,000  
  5 Làm răng tạm NEW TEMP   Hộp        830,000  
           
    GĂNG TAY      
  1 Găng vglove không bột S   Thùng        870,000  
  2 Găng Vglove có bột   Thùng        580,000  
  5 Găng tay phẫu thuật   Đôi            7,000  
           
    ĐÁNH BÓNG      
  1 Đánh bóng Com Nga   Hộp        500,000  
  2 Bộ đánh bóng com mini 50 đĩa   Bộ        420,000  
  3 Bộ đánh bóng composite 100 đĩa   Bộ        550,000  
  4 bộ đánh bóng composite 9 mũi   Bộ        180,000  
  5 Enhance đài, đĩa, nụ   Cái          35,000  
  6 Nụ cao su Sofu   Hộp        500,000  
  7 Chổi cước TPC   Hộp        320,000  
  8 Chổi cước TPC   Cái            2,000  
  9 Chổi cước   Hộp        140,000  
  10 Đài cao su   Hộp        120,000  
  11 Cốc đánh bóng   Con            3,700  
    ĐÁ GẮN RĂNG      
  1 Kim cương TQ   Vỉ          45,000  
  2 Kim cương thụy sĩ   Vỉ        115,000  
  3 Kim cương thụy sĩ   Viên          40,000  
  4 Kim cương vn   viên          45,000  
  5 Kim cương  mỹ 2.5   viên        650,000  
  6 Kim cương mỹ 2.7   viên        700,000  
  7 Kim cương mỹ 3.0   viên        750,000  
           
    TẨY TRẮNG      
  1 Tẩy trắng zoom   Bộ     1,395,000  
  2 Tẩy trắng nite White 22%   Tuýp        160,000  
  3 Tẩy trắng HP max   Hộp        580,000  
  4 Tẩy trắng Đức   Hộp        780,000  
  5 Tẩy trắng 35%   Tuýp        195,000  
  6 Tẩy trắng 20%   Tuýp        145,000  
  7 Tẩy trắng 15%   Tuýp        135,000  
  8 Tẩy trắng 10%   Tuýp        125,000  
  10 Tẩy trắng Pola   Bộ     2,250,000  
  11 Đèn tẩy trắng di động   Cái     2,200,000  
  12 Đèn tẩy trắng gắn ghế   Cái     1,000,000  
  13 Miếng ép máng TQ   Gói        170,000  
  14 Miếng ép máng HQ cứng   Hộp        380,000  
  15 Miếng ép máng HQ mềm   Hộp        300,000  
           
    CHE NƯỚU,CHỐNG Ê      
  1 Che nướu   Tuýp          95,000  
  2 Chống ê tẩy trắng Opa   Tuýp        100,000  
           
    SẢN PHẨM CHỐNG LÂY NHIỄM      
  1 Mũ nữ   Gói        120,000  
  2 Mũ nam   Gói        150,000  
  3 Áo phẫu thuật   Chiếc          25,000  
  4 Bộ bảo hộ 7 món   Bộ          45,000  
  5 Băng dính   Cuộn        150,000  
  6 Hộp đựng băng keo vô khuẩn   Cái        250,000  
  7 Xịt sát khuẩn bề mặt   Chai        185,000  
  8 Sát trùng tay khoan Cavid   Chai        285,000  
  9 Giấy lau tay khoan BMS   Hộp        280,000  
  10 Cồn 70, 90   Lọ          35,000  
  11 Ngâm dụng cụ   Chai        325,000  
  12 Dầu xịt tay khoan 300ml   Chai          90,000  
  13 Dầu xịt NSK   Chai        285,000  
  14 Khẩu trang   Hộp          30,000  
  15 Khăn choàng vải   Chiếc          80,000  
  16 Khăn choàng giấy   Gói        120,000  
  17 Kẹp khăn choàng   Cái          15,000  
  172 Hộp an toàn (bơm tiêm)   Chiếc          25,000  
           
    MŨI KHOAN      
  1 Mũi khoan Mani   cái          23,000  
  2 Mũi khoan Mani   Vỉ        115,000  
  3 MK đen Mani   Vỉ        125,000  
           
    KÌM, BẨY NHỔ RĂNG      
  1 Bẩy tách mão   Chiếc        350,000  
  2 Bẩy Parkistan   Cái          45,000  
  3 Bẩy Osung   Cái     1,050,000  
  4 Bẩy ko sang chấn   Bộ     1,700,000  
  5 Bẩy khuỷu   Chiếc        330,000  
  6 Bộ bảy 13 cây ( HH)   Bộ        850,000  
  7 Bẩy 13 cây(thường)   Bộ        650,000  
  8 Bộ kìm nhổ răng TE thường   Bộ        500,000  
  9 Bộ kìm nhổ răng NL thường   Bộ        850,000  
  10 Kìm nhổ răng TE   Chiếc          75,000  
  11 Kìm nhổ răng người lớn   Chiếc          85,000  
  12 Kìm nhổ chân răng nhọn   Cái        350,000  
  13 Kìm nhổ chân răng cong   Cái        350,000  
           
    BANH, KÉO, DAO PHẪU THUẬT      
  1 Kéo cắt chỉ thép   Cái        110,000  
  2 Kéo cắt chỉ 12cm trắng(thẳng, cong)   cái          25,000  
  3 Kéo cắt chỉ 14cm trắng(thẳng, cong)   cái          25,000  
  4 Kéo cắt chỉ 16cm trắng(thẳng, cong)   cái          50,000  
  5 Kéo cắt chỉ 12cm cán vàng (thẳng, cong)   cái          85,000  
  6 Kéo cắt chỉ 14cm cán vàng (thẳng, cong)   cái          90,000  
  7 Kéo cắt chỉ 9cm cán vàng (thẳng, cong)   cái          60,000  
  8 Kéo vi phẫu ngắn (cán vàng)   Chiếc        220,000  
  9 Kéo vi phẫu dài (cán vàng)   Chiếc        250,000  
  10 Kéo vi phẫu cán trắng   Chiếc        180,000  
  11 Kéo trắng to   Chiếc          25,000  
  12 Banh kẹp 16cm(cán vàng)   Cái        250,000  
  13 Banh kẹp kim 14cm(cán vàng)   Chiếc        250,000  
  14 Banh kẹp kim 12cm(cán vàng)   Chiếc        220,000  
  15 Banh kẹp kim 16cm thường   Chiếc          50,000  
  16 Banh kẹp kim 14cm thường   Chiếc          25,000  
  17 Banh kẹp kim 12cm thường   Chiếc          25,000  
  18 Kẹp phẫu thuật cán vàng 16cm   Cái        280,000  
  19 Kẹp phẫu thuật cán vàng 12cm   Cái        250,000  
  20 Kẹp giấy cắn   Cái        100,000  
  21 Kẹp fortick ko mấu   Chiếc          20,000  
  22 Kẹp fortick có mấu   Chiếc          25,000  
  23 Kẹp film   Bộ        400,000  
  24 Kẹp đá   Cái          10,000  
  25 Cán dao mổ   Cái          20,000  
  26 Dao mổ kiato    Hộp          85,000  
           
    CÁC SẢN PHẨM NỘI NHA      
  1 MTA CEMS    hộp        540,000  
  2 Biodentin Pháp   Hộp                  -    
  3 MTA outho   Lọ        285,000  
  4 RETRO MTA   Lọ        390,000  
  5 MTA Longly   Tuýp     1,350,000  
  6 MTA HQ(đỏ)   Tuýp        580,000  
  7 C File Rogin   Vỉ        180,000  
  8 Path file 13, 16, 19 rogin   Vỉ        300,000  
  9 File Recipe Blue            350,000  
  10 File xoay Rogin   Vỉ        280,000  
  11 Protaper tay cứng   Hộp        100,000  
  12 Protaper máy cứng   Hộp        100,000  
  13 Protaper tay dẻo   Hộp        280,000  
  14 File máy dẻo rẻ   Vỉ        250,000  
  15 U file dẻo   Ống        250,000  
  16 U file cứng   Ống        130,000  
  17 Retreatment file   Vỉ        400,000  
  19 Trâm tài VN xanh, trắng, vàng   Vỉ          20,000  
  20 Trâm trơn Mani   Vỉ          55,000  
  21 Trâm gai mani   Vỉ          58,000  
  22 Trâm gai medin   Vỉ          85,000  
  23 Thước nội nha trắng   Chiếc        120,000  
  24 Thước nội nha hình chữ nhật   Cái          70,000  
  25 Thước nhẫn   Cái          60,000  
  26 Máy rung nội nha cầm tay (tăm điện)   Cái                  -    
  27 Bộ lèn cone lỏng   Bộ     6,500,000  
  28 Nạo ngà Mani   Vỉ        230,000  
  29 REAMER Mani   Vỉ          85,000  
  30 PESO Mani   Cái        150,000  
  31 Lentulo mani   Vỉ          90,000  
  32 Lèn mani   Vỉ        110,000  
  33 D finder   Vỉ        110,000  
  34 Lentulo    Vỉ          85,000  
  35 Kim rửa tủy 2 lỗ   Hộp        200,000  
  36 Kim rửa tủy 1 lỗ   Gói        230,000  
  37 Kim rửa tủy   Chiếc            3,000  
  38 K, H8 Mani   Vỉ          95,000  
  39 K, H6 Mani   Vỉ        145,000  
  40 K, H mani   Vỉ          80,000  
  41 K, H file dẻo Rogin   Vỉ          65,000  
  42 K, H file cứng Rogin   Vỉ          45,000  
  51 Gutta hộp giấy diadent   Chiếc          60,000  
  52 Cone giấy diadent   Hộp          60,000  
    Cone giấy, chính    Hộp          45,000  
  53 Cone phụ A, B, C, D   Hộp          70,000  
  54 Cone F1, F2, F3   Hộp        120,000  
  55 Cone lỏng   Hộp        400,000  
  56 Glyde bôi trơn ống tủy HQ   Tuýp        380,000  
  57 Diệt tủy VN   Lọ          85,000  
  58 Diệt tủy Nga ko asen   Hộp        450,000  
  59 Diệt tủy nga có asen   Hộp        500,000  
  60 Đầu rung Eddy   Vỉ        320,000  
  61 Đầu rung thẳng   Chiếc          35,000  
  62 Đầu rung nội nha(đầu thẳng)   Vỉ        350,000  
  63 Đầu rung nội nha vuông   Cái          50,000  
  64 CMC   Lọ          20,000  
  65 CPC   Hộp        200,000  
  66 TF   Hộp        200,000  
  67 Hyposol   Lọ        250,000  
  68 NaOCl 2%   Chai        275,000  
  69 EDTA 17% 200g   Chai        350,000  
  70 CHX 2% 480ml(đức)   Chai     1,300,000  
  71 CHX 2% 400g   Chai        795,000  
  72 CHX 2% 200g   Chai        405,000  
  73 Che tuỷ ultra blend   Tuýp        380,000  
  74 Che tuỷ theracal   Tuýp        500,000  
  75 Cây giữ K, H file   Cái        500,000  
  76 Canxi tuýp   Tuýp        240,000  
  77 Canxi bột   Hộp          75,000  
  78 Eugenol Sultan   Lọ          70,000  
  79 Oxy già   Chai          60,000  
  80 Oxit kẽm   Hộp        120,000  
  81 Osomol   Lọ          90,000  
  82 Adseal   Hộp        530,000  
  83 Costisomol   Hộp        720,000  
  84 Thước chuẩn hóa cone   Cái        550,000  
  85 Làm mềm gutta caraven   Lọ        200,000  
  86 Mũi endoz Mani( mở tuỷ)   Cái        100,000  
  87 Mũi endoz dentsply   Cái        220,000  
  88 Bộ đặt đê + Dam   Bộ        850,000  
  89 Bộ đặt đê   Bộ        580,000  
  90 Clam (lẻ)   Chiếc          50,000  
  91 Dam cao su   Hộp        330,000  
           
    MATRIX,CHÊM      
  1 Trám xoang 2   Bộ        650,000  
  2 Matrix thường   Hộp        250,000  
  3 Matrix nhựa   Gói        100,000  
  4 Matrix kèm chêm   Hộp        350,000  
  5 Matrix đa năng   Bộ        450,000  
  6 Matrix cong   Hộp        250,000  
  7 Matrix 36 cái có kẹp   Hộp        250,000  
  8 Lá nhám kẽ 100   Hộp        400,000  
  9 Lá matrix   Gói          40,000  
  10 Kẹp Matrix càng cua   Cái          70,000  
  11 Kẹp giữ matrix B   Bộ        200,000  
  12 Kẹp giữ matrix A   Bộ        250,000  
  13 Kẹp giữ khuôn   Chiếc          80,000  
  14 Chêm nhựa tròn   Hộp          40,000  
  15 Chêm nhựa 2 lá   Hộp        120,000  
  16 Chêm gỗ   Hộp        110,000  
           
    SẢN PHẨM THÁO LẮP      
  1 Fixodent   Tuýp        100,000  
  2 Sáp cây( hộp)   Hộp          30,000  
  3 Sáp lá to   Hộp          25,000  
  5 Sáp cây   Lạng          30,000  
  6 Khay 8 lỗ   Chiếc          45,000  
  7 Kìm bẻ thạch cao   Chiếc        160,000  
  8 Nước tự cứng Tiệp   Chai        170,000  
  9 Nước nấu Tiệp   Chai        170,000  
  10 Nước nấu TQ   Chai        110,000  
  11 Nước tự cứng TQ   Chai        150,000  
  12 Nhựa tự cứng trắng   Lạng          65,000  
  13 Nhựa tự cứng hồng   Lạng          65,000  
  14 Nhựa nấu thường   chai        165,000  
  15 Hộp đựng hàm tháo lắp   Cái          15,000  
  16 Giá khớp xanh   Chiếc        330,000  
  17 Giá khớp đen   Chiếc        220,000  
  18 Giá khớp   Chiếc          50,000  
  19 Múp đồng có ốc   Chiếc        270,000  
  20 Răng nhựa tháo lắp   Vỉ          20,000  
  21 Dao tỉa sáp 10 cây   Bộ        200,000  
  22 Dao ba   Cái          20,000  
  23 Cọ sứ   Cái          70,000  
  24 Lưới thép vàng   Chiếc          15,000  
  25 Hộp đựng răng TE   Cái          80,000  
  26 Vỏ răng cửa tạm(mặt dán)   Hộp          60,000  
  27 Răng nhựa( tập mài cùi)   Gói        150,000  
  28 Vỏ răng cửa( mão chụp)   Hộp          50,000  
  29 Răng 6   Vỉ          25,000  
  30 Răng 28   Vỉ          38,000  
  31 Quang đôi   Chiếc        300,000  
  32 Nhiễu sáp, dao sứ   Cây          85,000  
           
    BÔNG      
  1 Gòn cắn   Gói          90,000  
  2 Kẹp bông hút   Chiếc            3,000  
  3 Bông cắt sẵn 500G   Gói        150,000  
  4 Bông gòn ký   Cuộn        170,000  
  5 Gạc mét   Gói          80,000  
  6 Gạc cầu   Gói            5,000  
           
    VẬT LIỆU KHÁC      
  1 Lipid 20% 250ml   Lọ                  -    
  2 Lipid 20% 100ml   Chai                  -    
  3 Bộ chống sốc   Bộ        350,000  
  4 Nước muối              15,000  
  5 Muối truyền   Chai          35,000  
  6 Fluor 3M   Gói          55,000  
  7 Fluor hoa quả   Tuýp          35,000  
  8 Súc miệng kin   Chai        115,000  
  9 Povidone   Lọ          65,000  
  10 ATS   Lọ          25,000  
  11 Sindolor   Lọ            5,000  
  12 Metrogyl 10g   Tuýp          30,000  
  13 Cầm máu Hemostal Ấn Độ   Lọ        200,000  
  14 Bông cầm máu TQ   Gói          15,000  
  15 Bông cầm máu TQ   Hộp        150,000  
  16 Chụp thép trẻ em   Bộ     2,050,000  
  17 Chụp răng nhựa trẻ em   Bộ        550,000  
   
  Giá trên chưa bao gồm cước vận chuyển, thuế
  Báo giá có hiệu lực 15 ngày, nếu có thay đổi cửa hàng sẽ thông báo đến khách hàng
  Đơn hàng từ 3 triệu đóng trở lên (trừ thạch cao, chất lấy dấu, găng tay) hỗ trợ ship