Tay khoan phẫu thuật COXO chếch 45 độ C7-3S (1:4.2)

  ( 0 Đánh giá )
  11,000,000   9,000,000 đ

  Tay khoan cắm implant COXO CX235C6

  ( 0 Đánh giá )
  4,500,000 đ - 6,000,000 đ

  Bộ tay khoan chậm COXO đường nước trong CX235

  ( 0 Đánh giá )
  3,400,000 đ - 4,500,000 đ

  Tay khoan COXO đầu mini CX207-B

  ( 0 Đánh giá )
  2,300,000 đ - 3,800,000 đ

  Tay khoan COXO có đèn CX207-F

  ( 0 Đánh giá )
  2,500,000 đ - 2,800,000 đ

  Tay khoan COXO chếch 45 độ

  ( 0 Đánh giá )
  2,000,000 đ - 3,500,000 đ

  Tay khoan COXO 3 tia nước CX207-W

  ( 0 Đánh giá )
  1,800,000 đ - 1,900,000 đ

  Tay khoan COXO màu sắc CX207-C

  ( 0 Đánh giá )
  1,400,000 đ - 1,400,000 đ

  Tay khoan Highspeed PANA-MAX

  ( 0 Đánh giá )
  900,000 đ - 900,000 đ